- Find ind til dig selv
 
Som ID terapeut er jeg blevet uddannet til at arbejde Integrativt d.v.s. at benytte mig af en vifte af forskellige terapeutiske retninger og metoder. Jeg benytter mig både af kognitive, psykodynamiske, gestaltterapeutiske og eksistentielle metoder. Men også kroppen og hvad den gemmer på og giver udtryk for tages i høj grad med. Ligesom jeg benytter mig af forskellige meditations, fordybelses og åndedræts teknikker, hvor jeg skønner det gavnligt.
 
Det Integrative arbejde har den fordel, at jeg ikke er låst fast i en måde at se/opfatte eller gøre tingene på, men kan indrette og planlægge terapien lige præcis i forhold til dit problem og behov samt i samarbejde med dig.
 
Terapien er også Dynamisk hvilket vil sige at den er foranderlig, i udvikling og kraftfuld. Ved hjælp af empati og intenst nærvær vil terapisessionen kunne ændre form og retning mens den er igang, netop fordi det giver mening og føles rigtigt lige nu og her.
 
ID hentyder endvidere til Identitet. Vi arbejder nemlig med at blive mere bevidste om vores ydre lag af identiteten for bedre at kunne beherske dem, bruge dem kreativt, mere bevidst, og for at kunne finde ind til os selv, til vores "essentielle selv".
 
Når vi bliver bedre til det, vil vi opleve en større ro, harmoni og "hvilen i os selv" med det resultat, at vi oplever en større livsglæde og livskraft. 
 
Hvid du vil vide mere om min ID Psykoterapeut uddannelse kan du gå ind på:
    
  
SiteBuilder drevet af  Vistaprint